หน้าเเรก มาร์คเกอร์ ปากกา กระดาษ อื่นๆ
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
1. ร้านเชียงใหม่สมุดลานนา สาขาถนนช้างเผือก ซอยพงษ์สุวรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-213-216
2. ร้านเชียงใหม่สมุดลานนา สาขาตรงข้าม ม.ราชภัฏฯ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-222-985-6
3. ร้านเชียงใหม่สมุดลานนา สาขาใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่ตรงข้ามคณะเภสัชฯ มช. ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-281-500
4. ร้านเชียงใหม่สมุดลานนา สาขาใกล้มหาวิทยาลัยเเม้โจ้ ตั้งอยู่ที่ สี่แยกรวมโชค ถนนเชียงใหม่–แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โทร. 053-230-105
5. ร้านศิวดล เลขที่ 81 หมู่ที่ 14 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-810-808, 08-1883-8837
6. ร้านหัวมุมศิลป์ สาขาหลังมอ เลขที่ 107/19 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-328-200
7. ร้านหัวมุมศิลป์ สาขาเเม้โจ้ เลขที่ 138/3 ต.หนองหาร ต.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร. 053-499-126
8. ร้านสมใจ สาขาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ ห้องเลขที่ 320 ชั้น 3 เลขที่ 55, 55/5 หมู่ 5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 052-081-074, 052-081-075
9. ร้านเพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรี่ เชียงใหม่ ที่อยู่ 20/4 ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5341-2789, 0-5341-2700