หน้าเเรก มาร์คเกอร์ ปากกา กระดาษ อื่นๆ
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
1. ร้านบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ เลขที่ 34 ซอย 2 ถนนบางแสนสาย 4 ใต้ ต.แสนสุข  อ.เมืองชลบรี 20130
2. ร้านฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ เลขที่ 844-854 ถนนเจตน์จำนวค์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038-277-201-5 แฟกซ์: 038-279779
3. B2S สาขาแหลมทองบางแสน ชั้น 1 เลขที่ 278/2 อาคารห้างแหลมทองช้อปปิ้งพลาซ่าบางแสน ชั้น 1 ยูนิต 1S36 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 โทร. 038-381-611 เเฟ็กซ์ 038-381612
4. B2S สาขาเซ็นทรัลพัทยา ชั้นที่ 4 เลขที่ 333/102 หมู่ที่ 9 อาคารห้างเซ็นทรัลพัทยา ชั้นที่ 4 แขวงหนองปรือ เขตบางละมุง จ.ชลบุรี 20260 โทร. 038-043-378

ระยอง
1. B2S สาขาซีพีเอ็นระยอง ชั้น 2 เลขที่ 99, 99/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง ห้องเลขที่ 278 ชั้น 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทร. 038-942-924-6

จันทบุรี
1. ร้านโฆษิตวิทยา เลขที่ 60/8-10 ถนนอัมพวา ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทร. 039-312-902