หน้าเเรก มาร์คเกอร์ ปากกา กระดาษ อื่นๆ
ภาคกลาง
ประจวบคีรีขันธ์
1. ร้านสมใจ สาขาหัวหิน ตั้งอยู่ที่อาคารหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ชั้น3 ห้องที่ A305/5 Zone Entertain ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร 0-3252-6435
2. ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต หัวหิน - ร้าน Be-trend ชั้น 3 ตั้งอยู่ ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-905-111

พิษณุโลก
1. ร้านเจ.เค.เครื่องเขียน เลขที่ 77/7 หมู่ที่ 7 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 08-1471-2991
2. ร้านพี่เตือน ตั้งอยหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร ประตู 4 เลขที่ 166 หมู่ 8 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 08-1680-4290